1.   Garajantik.com satıcı ve alıcılar için bir aracıdır. 
 2. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir.
 3. Sitede, yasaklı ürün listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz. Aşağıda yazılan yasaklı ürün listesi ile sınırlı olmamak kaydıyla, yasalarda belirtilen yasaklı ürünlerin satışa sunulması konusunda tüm sorumluluk dükkana aittir.

  Dükkanlar, sadece sahipliği ve yasal satış hakkı kendilerine ait olan ürünleri satışa sunabilir.

  Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, münadini’nin sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden KDV + %15 müzayede hizmet komisyonu ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, garajantik ve dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez 

 4.               Sitemizde satışı Yasaklı olan ürünler listesi:
  1. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
  2. Alkollü içecekler (üretimi halen yapılan satışda olan icecekler haric digerleri listelinebilinir)
  3. Ateşli silahlar ve bıçaklar (üretimi halen yapılan birliklede kullanılan ürünler haric digerleri listelinebilinir)
  4. Askeri teçhizat (üretimi halen yapılan birliklede kullanılan ürünler haric digerleri listelinebilinir)
  5. Çalıntı mallar
  6. Dinleme cihazları
  7. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
  8. Kültür ve tabiat varlıkları
  9. Maymuncuk ve kilit açıcılar
  10. Pornografik içerikli malzemeler
  11. Resmi kıyafetler ve üniformalar
  12. Yasal olarak bandrollü satılması gerekirken bandrolsüz ürünler, korsan veya izinsiz basılı kitap ve diğer ürünler
  13. Sahte, Taklit veya Replika ürünler (antika kategorisinde yasal sorun olmaması halinde ürünün bu durumu belirtilerek satışa sunulabilir)
  14. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
  15. Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar  (üretimi halen yapılan bayilerde satışda olan ürünler haric digerleri listelinebilinir)
  16. Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
  17. Ürün vasfına sahip ve Site kapsamına uygun olmayan mallar
  18. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
  19. Yasaklı kitap dergi gazete ve yayınlar
  20. Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler  (üretimi halen yapılan kullanılan ürünler dışında koleksiyon degeri olanlar listelinebilinir)
  21. Veteriner Tıbbi Ürünler 
 5. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklifvermek suretiyle yapılır. Alıcı pey vermek sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun iptal edemez. her teklif vermede ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.            
 6. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı Garajantik sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede listesinde satışa sunulan yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur.  Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. garajantik müzayedesinden satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 7. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 8. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.
 9. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 10. Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayedeye katılmasına teklif vermesine tüm işlemleri takip etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 11. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 12. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, üye numarası alan ve giriş formunu dolduran herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 13. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 14. Arttırım aralıkları. Her ürünün altında yazılmaktadır.
   

 

 

 

Başarıyla Sepete eklendi !